Mediální záznam soudního řízení je nepostradatelný pomocník

Mediální záznam soudního sporu by měl být prováděn naprosto povinně při všech soudních jednáních.

Zastupovala jsem dceru jako občanský zmocněnec (na právníka nemáme peníze) ve věci zvýšení výživného na 16 letého studenta.

Polish judges use SW Newton Dictate to prepare their judgements

Stejně jako u nás, také v Polsku tvoří podstatnou část textu soudních rozsudků v civilním i trestním řízení pasáže, které se zabývají odůvodněním vlastního soudního výroku. Zejména u složitějších soudních případů bývají tyto texty poměrně dlouhé a jejich tvorba samozřejmě vyžaduje dokonalou znalost kauzy a maximální koncentraci soudce na věc.

A právě v této, z pohledu plynulosti soudního řízení často kritické, fázi vyhotovování písemného znění rozsudku, nyní polským soudcům pomáhá počítačové diktování – program Newton Dictate společnosti Newton Technologies. 

Tomáš Mužík, advokát, Eprávo.cz

Chybné uvažování Ministerstva a žádná koncepce

Jestli bych na to mohl reagovat. Já si myslím, že ten názor, který zde byl prezentován, přesně ukazuje tu systémovou chybu v tom systému. Protože soudce by měl soudit a ne zjišťovat to jestli mu budou bourat cihly a někde vrtat. Absolutně by neměl řešit takovéhle provozní záležitosti. Typu jestli má přístup na internet nebo nemá nebo k nějaké databázi. Prostě on by ten přístup měl mít. A to ministerstvo by mělo vytvořit a myslím, že je to jeho povinnost vytvořit, ty podmínky. A myslím si, že tímto způsobem také dennodenně mluví do práce těch soudů, protože tím výsledkem je ta zdlouhavost toho řízení. Myslím si, že ten názor, co zde zazněl, prakticky ukazuje to chybné uvažování toho ministerstva a tu nekoncepčnost toho přístupu.

Vít Schorm, zmocněnec Vlády pro zastupování před ESPLP ve Štrasburku

Dobrý den. Sice tu nejsem jediný za Ministerstvo spravedlnosti ale téměř jediný.

Karol Hrádela, advokát

Já bych měl také dotaz, byť v rovině odborné veřejnosti. Já mám soukromý pocit, že se bavíme o něčem, co jde vedle. Úplně. Můžeme diskutovat o tom, jestli o.s.ř. je v pořádku nebo ne. Můžeme diskutovat o tom, zda tato tabulka je v pořádku. Já bych řekl, že je to kolikrát velký problém. Znám případ, kdy jsem šel jako „ex offák“ na soudní jednání a protože jsem věděl, že můj klient má ///---/// šel jsem se hned podívat k tomu druhému advokátovi.

Soňa Podušková, S9 Company, moderátorka

Děkujeme. Byl zodpovězen dotaz? Další dotaz? Nevidím. Dobře, Davide je to na vás.

Novináři, zažeňte nás do kouta!

Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze

Pardon. Prosím vás, tady sedí novináři. Nevím, z jakých deníků, z jakých televizí, z jakých rozhlasů. Vy jste ti, kteří o nás píšete. Píšete o nás mnohdy velmi kriticky. Teď máte možnost nás zahnat do kouta, udělejte to!

Čtvrtý díl série, zachycující průběh debaty "Evropské unie s výkonnou a efektivní justicí", kterou pořádal tým Ejustice.cz jako svoji druhou veřejnou akci. Severočeské soudy skončily v "Prvním žebříčku českých soudů podle výkonnosti" mezi nejhoršími. Na tuto skutečnost ostře reaguje předsedkyně Okresního soudu v Teplicích Eva Tilleová i další soudci. Akce se konala 22.9. 2003 v budově Městkého soudu v Praze.

Třetí díl série, zachycující průběh debaty "Evropské unie s výkonnou a efektivní justicí", kterou pořádal tým Ejustice.cz jako svoji druhou veřejnou akci. Na prezentaci Prvního žebříčku českých soudů podle výkonnosti reagují představitelé soudcovské veřejnosti. Jan Sváček z Městského soudu v Praze, Zdeněk Krčmář z Nejvyššího soudu, Jan Vyklický, předseda Obvodního soudu pro Prahu 10, a Libor Vávra a Jaromír Jirsa, oba z Obvodního soudu pro Prahu 1. Akce se konala 22.9. 2003 v budově Městkého soudu v Praze a účastnilo se 50 zájemců z řad soudců, advokátů, novinářů a obecné veřejnosti.

Druhý díl série, zachycující průběh debaty "Evropské unie s výkonnou a efektivní justicí", kterou pořádal tým Ejustice.cz jako svoji druhou veřejnou akci. David Kolaja, provozovatel Ejustice.cz zde prezentuje "První žebříček českých soudů podle výkonnosti", který vznikl na základě polské inspirace. Akce se konala 22.9. 2003 v budově Městkého soudu v Praze a účastnilo se 50 zájemců z řad soudců, advokátů, novinářů a obecné veřejnosti. Součástí článku je autentický videozáznam akce, který má podle názoru mnohých i po letech velkou vypovídající hodnotu.

První díl série, zachycující průběh debaty "Evropské unie s výkonnou a efektivní justicí", kterou pořádal tým Ejustice.cz jako svoji druhou veřejnou akci. Konferenci uvádí Soňa Podušková a úvodní slovo pronese předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček. Akce se konala 22.9. 2003 v budově Městkého soudu v Praze a účastnilo se 50 zájemců z řad soudců, advokátů, novinářů a obecné veřejnosti. Součástí článku je autentický videozáznam akce.

Stránky

Lidé na Ejustice.cz - TOP 100

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element