Skip to main content

Doporučené odkazy

V Norsku doporučujeme:

Důležitá telefonní čísla:
  • Policie 112
  • Záchranná zdravotní služba 113
  • Dopravní info 175
Celní předpisy a vše o cestě do Norska
  • (anglicky, norsky)
České velvyslanectví v Norsku
  • (česky, anglicky)

Aktuální dopravní informace

  • (norsky)

Tabulka přílivů a odlivů

  • (norsky, anglicky)

Webové kamery v Norsku

  • (norsky, interaktivní mapa)

Webové kamery v Norsku 2

  • (anglicky)

Mapa mořského dna

  • (norsky, anglicky)

V Česku doporučujeme: